Oferta

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Modernizacje
 • montaże mechaniczne 
 • prace spawalnicze 
 • instalacje elektryczne 
 • instalacje gazowe 
 • uruchomienia
 • relokacja urządzeń
 • przeglądy okresowe 
 • naprawy serwisowe 
 • serwis gazowych systemów grzejnych
 • modernizacje systemów sterowania
 • szkolenia w zakresie obsługi urządzeń

 Do wykonania powyższych posiadamy niezbędne uprawnienienia oraz certyfikaty.


 

info@mikar.org
tel. +48 510806168